ยินดีต้อนรับสู่บ้านของ Cottaa

ข้อมูลเบื้องต้น

Cottaa เป็นบริษัทแฟชั่นของคนไทยเพื่อคนไทย ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ของเรา ซึ่งได้แก่ การออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่าย และการขายผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ครอบคลุมหลายพื้นที่

ติดต่อเรา